Trzeci Franciszkański Zakon Świecki przy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Chorzelowie

Święty Franciszek z Asyżu pociągał za sobą wielu ludzi różnych epok. Również w czasach obecnych wielu podejmuje trud pójścia za Chrystusem drogą franciszkańską.

Św. Franciszek z Asyżu

Urodził się w 1181 r. w Asyżu w bogatej rodzinie kupieckiej. W młodości prowadził życie beztroskie, ale dzięki łasce Bożej doznał nawrócenia. Postanowił w sposób radykalny naśladować Chrystusa na drodze ubóstwa, pokuty, modlitwy i pokory. Założył trzy zakony. Pod koniec życia otrzymał na górze Alwerni stygmaty Męki Pańskiej. Zmarł 3 października 1226 roku. W dwa lata po śmierci został w Asyżu kanonizowany przez papieża Grzegorza IX. W 1979 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Św. Franciszka Patronem ekologów.

Czy wiesz, że franciszkański rodowód mają:

  • Droga Krzyżowa
  • Modlitwa Anioł Pański
  • II część Pozdrowienia Anielskiego
  • Szopka bożonarodzeniowa

Co to jest FZŚ?

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota osób świeckich, które chcą pogłębiać swoją wiarę i żyć według wskazań zawartych w Ewangelii naśladując św. Franciszka z Asyżu.

Franciszkanie świeccy mają za zadanie, na miarę swoich możliwości:

  • modlić się indywidualnie i we wspólnocie
  • oczyszczać serce ze złych skłonności – żądzy posiadania i panowania
  • nieść ludziom nadzieję i radość
  • budować braterską wspólnotę opartą na Ewangelii
  • czynić miłosierdzie – bezinteresownie pomagać potrzebującym.

F.Z.Ś przy kościele parafialnym w Chorzelowie  został założony w 1845 roku, co stwierdzono na podstawie istniejącej dokumentacji  w Klasztorze Bernardynów w Sędziszowie Małopolskim.  12 grudnia 1994 roku uroczystą Mszą Świętą rozpoczą swoją działalnść III Franciszkański Zakon Świeckich. Mszę Świętą celebrował Ojciec Bolesław Kanach z Księdzem Proboszczem Kazimierzem Kaczorem. Homilię wygłosił Ojciec Bolesław, której tematem było: „Zasady życia Franciszkanów Świeckich”.

Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują odpowiednią nazwę”. (kanon 303 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.)

Swoje powołanie wypełniamy w ramach obowiązków rodzinnych, zawodowych i społecznych swego świeckiego stanu. Staramy się jak najczęściej uczestniczyć w Eucharystii, codziennie odmawiać brewiarz (w szczególności Jutrznię i Nieszpory), uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, czytać i rozważać Pismo Święte oraz kierować się w swoim postępowaniu Regułą.

Na spotkaniach odmawiamy brewiarz, poznajemy Ewangelię i zgłębiamy duchowość franciszkańską na podstawie Pism Św. Franciszka, życiorysów świętych franciszkańskich i Reguły.

Kanon ten jest prawomocny także do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, który historycznie jest Trzecim Zakonem Franciszkańskim.

Zadania  braci  i  sióstr  we  Franciszkańskim  Zakonie  Świeckich

Na całe życie:

1. Wiernie wypełniać obowiązki własnego stanu we wszystkich okolicznościach życia.
2. Zachowywać umiarkowanie i skromność zwłaszcza w jedzeniu, piciu, ubiorze i zachowaniu wobec bliźnich.
3. Dobrze jest nosić szkaplerz i znak naszego FZŚ znaczek „Pokój i Dobro”.
4. Zawczasu sporządzić testament, aby po swojej śmierci nie dać powodu do gorszących zachowań i nieporozumień w rodzinie.
5. Dawać dobry przykład i być aktywnym w Kościele i świecie.
6. Odnosić się z pokorą i uprzejmością do wszystkich.
7. Odwiedzać chorych i samotnych członków wspólnoty FZŚ.
8. Nie odmawiać urzędu we FZŚ; pokornie i posłusznie go przyjąć i starać się wiernie wypełniać obowiązki urzędu.

Codzienne:

1. Jeżeli to możliwe uczestniczyć we Mszy Świętej nie zaniedbując obowiązków stanu.
2. Odmówić 12 Ojcze nasz lub Liturgię Godzin.
3. Co wieczór zrobić rachunek sumienia.
4. Modlić się przed i po jedzeniu pobożnie i z wdzięcznością.
Na każdy tydzień:
1. Pościć w piątek, jeżeli to możliwe to i w środę.
Na każdy miesiąc:
1. Przynajmniej raz w miesiącu spowiadać się.
2. Uczęszczać na spotkania wspólnotowe FZŚ.
3. Składać ofiarę wg swoich możliwości na potrzeby FZŚ.

W ciągu roku:

1. Zachować post przed świętem św. Franciszka i świętem Niepokalanego Poczęcia NMP.
2. Uczestniczyć w pogrzebie zmarłych członków swojej wspólnoty FZŚ, w ich intencji ofiarować komunię św., a także odmówić za nich Różaniec św.

Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

• kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,
• oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
• budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
• walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
• niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
• żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
• czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Jako wspólnota aktywnie działamy organizując co roku:

• pielgrzymki wspólnotowe: w czerwcu do Dukli w lipcu do Częstochowy we wrześniu do Leżajska
• spotkania formacyjne: opłatkowe wielkanocne rekolekcje dni skupienia
• odwiedziny chorych
• działalność charytatywna: rozprowadzanie świec wigilijnych, baranków wielkanocnych, zbiórek do puszek, sporządzanie paczek z żywnością, odzieżą, środkami czystości i przekazywanie ich ubogim i potrzebującym rodzinom, w okresie wakacyjnym organizowane są kolonie dla dzieci z tych rodzin
• działania powołaniowe: w Niedzielę Powołaniową na wszystkich Mszach św. kazania o treści Reguł i Życia Świętych Franciszkanów głosi Ojciec , nasz Asystent Duchowny

Wspólnota Nasza liczy 29 osób. Co trzy lata wybierana jest Rada Wspólnoty F.Z.Ś. składająca się z pięciu osób pełniących funkcje:

Przełożona: Siostra Maria Ortyl

Z-ca Przełożonej: Siostra Alicja Lechowicz

Sekretarz: Siostra  Maria Gołąb

Radny d/s Formacji: Brat  Zbigniew Kamiński

Skarbnik: Siostra Maria Słabocha

 

Spotykamy się w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 9.00. Celebrujemy Mszę Świętą, a po niej spotkanie formacyjne w salkach katechetycznych.
Serdecznie zapraszamy, tych którzy chcą nas poznać.