Zgłoszenie pogrzebu:

  • prosimy przybyć do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu (dopiero po ustaleniu z księdzem konkretnego terminu można powiadomić firmę pogrzebową);
  • należy przynieść oryginalny Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego w celu wpisania do ksiąg parafialnych oraz dokument dla administracji cmentarza;
  • jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii, trzeba dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania, hospicjum, dom starości), zaświadczenia od kapłana, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim.