W piątek 8 kwietnia o godzinie 19:00 odbyła się w naszej parafii Droga Krzyżowa w plenerze. Tego wieczoru wyruszyliśmy ulicami Chorzelowa, niosąc krzyż, aby rozważać tajemnice męki Pana Jezusa. Nabożeństwo zakończyło się na cmentarzu. Nabożeństwo, które miało nieco inny charakter niż zwykle miało nam uświadomić jak wiele musiał wycierpieć Chrystus dla naszego zbawienia. Z Drogi Krzyżowej Chrystusa mamy czerpać przede wszystkim siły na każdy dzień naszego dążenia do najważniejszego celu w życiu, jakim jest zbawienie i szczęście wieczne.