Galeria2019-02-14T22:55:55+02:00

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w Chorzelowie

Kapliczki i krzyże przydrożne stanowią piękny element krajobrazu Chorzelowa.  Są jego bogactwem i przejawem ludowej pobożności i religijności. W naszym krajobrazie jest ich sporo, znajdują się na prywatnych posesjach, w bezpośrednim sąsiedztwie domów lub

Pielgrzymka po Sanktuariach Bałkańskich

W dniach od 23 czerwca do 3 lipca odbyła się pielgrzymka do głównych Sanktuariów Chorwacji i do miejsca kultu Matki Bożej – Medjugorie. W wyjeździe wzięło udział ponad 50 osób, w tym większość z

Nowi ministranci w naszej parafii

„Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć z bliska obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii (…) Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście

Pielgrzymka do Włoch Śladami Świętych

W dniach od 27 lipca do 7 sierpnia 2018 roku odbyła się Pielgrzymka do Włoch zorganizowana przez naszą parafię. Odwiedziliśmy wiele świętych miejsc m.in. Sienę, Asyż, Monte Casino, Rzym, Watykan, San Giovanni Rotondo, Monte San

Udzielanie posługi lektoratu w Chorzelowie 2017

Lektor to osoba powołana do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele katolickim odczytuje lekcje z Pisma Świętego, może przy braku diakona czy kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny.

Przejdź do góry