PIEŚŃ „MARYJO MATKO”

1. Maryjo Matko Dzikowska Pani,
Dziś w Chorzelowie od nowa czczona,
Spowita w blaski w dziejów zaraniu
I od pokoleń błogosławiona.

Refren:
Prosimy Ciebie, Matko jedyna,
Wsłuchana cała w głos swego Syna,
Ucz nas przez życie iść drogą wiary,
Jak każe polski obyczaj stary.

2. Zechciałaś wrócić do nas z ukrycia,
By lud swój wierny wziąć pod obronę,
Być mu Mistrzynią na ścieżkach życia
I bramą nieba w momencie zgonu.

Refren:
Prosimy Ciebie, Matko jedyna,
Wsłuchana cała w głos swego Syna,
Ucz nas przez życie iść drogą wiary,
Jak każe polski obyczaj stary.

3. W ramionach tulisz samego Boga,
Świt łaski bije od Ciebie jasny,
Twój widok w sercach ucisza trwogę
I radość budzi,  gdy smutki gasną.

Refren:
Prosimy Ciebie, Matko jedyna,
Wsłuchana cała w głos swego Syna,
Ucz nas przez życie iść drogą wiary,
Jak każe polski obyczaj stary.

4. Spogląda na nas miłości tchnieniem,
Maryja, Józef i Boże dziecię,
Bo dziś w rodzinie jest ocalenie
w rodzinie takiej, jak w Nazarecie.

Refren:
Prosimy Ciebie, Matko jedyna,
Wsłuchana cała w głos swego Syna,
Ucz nas przez życie iść drogą wiary,
Jak każe polski obyczaj stary.

5. Twój obraz,  Matko, już od stuleci,
Na ziemi naszej cudami słynie,
A choć był skryty – łaskami świecił
I niósł zbawienie w nieszczęść godzinie.

Refren:
Prosimy Ciebie, Matko jedyna,
Wsłuchana cała w głos swego Syna,
Ucz nas przez życie iść drogą wiary,
Jak każe polski obyczaj stary.

6. Tyś nieraz wiernych chroniła cudem,
Gdy śmierci pewnej patrzyli w oczy,
Bo tyś jest tarczą swojego ludu,
Gdy on bój srogi w Twe Imię toczy.

Refren:
Prosimy Ciebie, Matko jedyna,
Wsłuchana cała w głos swego Syna,
Ucz nas przez życie iść drogą wiary,
Jak każe polski obyczaj stary.

7. Błogosław, Matko, nasz pot i trudy….
Błogosław pracę i chleb na stole….
Dodawaj siły, rozpraszaj złudy
I w świętość oblecz człowieczą dolę.

Refren:
Prosimy Ciebie, Matko jedyna,
Wsłuchana cała w głos swego Syna,
Ucz nas przez życie iść drogą wiary,
Jak każe polski obyczaj stary.

 

PIEŚŃ „PATRONKO NASZA”

1. Najświętsza Matko, Królowo Pani!
Wdzięczni , skruszeni witamy łzami
Byłaś od wieków z tutejszym ludem
A do koscioła wróciłaś cudem.

Refren:
Patronko Nasza, o Matko Boska
Cudowna Pani Chorzelowska
Pod Twą obronę się uciekamy
Królowo rodzin  módl się za nami.

2. Ziemi Mieleckiej Pania nazwana
Przedziwna Matko Niepokalana
Nasze Rodziny otocz opieką
Bądź nam ratunkiem, wsparciem, pociechą.

Refren:
Patronko Nasza, o Matko Boska
Cudowna Pani Chorzelowska
Pod Twą obronę się uciekamy
Królowo rodzin  módl się za nami.

3. O Matko Nasza użycz pomocy
Ulżyj w cierpieniu, wyrwij złej mocy
Od nałogowych grzechów, niezgody
Ochroń Rodziny, nasze zagrody.

Refren:
Patronko Nasza, o Matko Boska
Cudowna Pani Chorzelowska
Pod Twą obronę się uciekamy
Królowo rodzin  módl się za nami.

4. Najdroższa Matko, dzieci broniłaś
Gdy tam w Maliniu niemiecka siła
Na rozstrzelanie lud zgromadziła
A w Twoje Święto cudem zwolniła.

Refren:
Patronko Nasza, o Matko Boska
Cudowna Pani Chorzelowska
Pod Twą obronę się uciekamy
Królowo rodzin  módl się za nami.

5. Troskliwa Matko ludu Bożego
Błogosław wiernych, Ojca Świętego
I tym pragnieniom, by na Twych skroniach
Wkrótce zabłysła złota korona

Refren:
Patronko Nasza, o Matko Boska
Cudowna Pani Chorzelowska
Pod Twą obronę się uciekamy
Królowo rodzin  módl się za nami.