MODLITWA

„Matko Najświętszej Rodziny w Nazarecie, Pani Ziemi Mieleckiej, niezawodna Strażniczko Parafii Chorzelowskiej. Wpatrzeni w Twój urzekający obraz, przedstawiający nam Najświętszą Rodzinę w Nazarecie, na którym tulisz Boskie Dziecię do łona pod czujną opieką Świętego Józefa, wołamy do Ciebie głosem błagalnym. Stań na straży naszych rodzin i odradzaj je duchowo. Zachowaj od niewiary, broń od pijaństwa, zgorszenia i rozwodów, osłaniaj przed brakiem miłości i uczuć serdecznych. Napełniaj je duchem modlitwy, wzajemnej służby i zrozumienia. Strzeż w naszych rodzinach nowo poczętego życia. Niech kwitnie w nich trzeźwość, praca, ład i porządek. Niech wszyscy nasi domownicy mają zawsze sumienia czyste, serca szczęśliwe i twarze uśmiechnięte. Niech każda rodzina polska będzie ostoją wiary, czystości obyczajów i chrześcijańskich tradycji polskich. Amen”.