14 VI 2023 r. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie odbył się I Międzyszkolny Konkurs Mariologiczny w Chorzelowie „Królowa Rodzin”. Miał on na celu popularyzować teologiczny wizerunek Maryi i uczynić przystępniejszą merytoryczną wiedzę na temat osoby Maryi w Piśmie Świętym i dogmatach Kościoła. Maryja jest Matką Boga i Kościoła, a jednocześnie patronuje lokalnej wspólnocie parafialnej w cudownym obrazie Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie. Konkurs miał za zadanie poszerzyć rzetelną wiedzę wśród uczniów na temat pobożności maryjnej, która nieraz – być może z powodu dobrych intencji – ulega infantylizacji czy takim formom ludowej pobożności, która preferuje maksymalizm maryjny grożący bałwochwalstwem. Czasem przejawia się to, np. wśród uczniów, postawieniem Maryi w gronie Osób Trójcy Świętej, co jest poważnym błędem.
Organizatorem konkursu jest ks. Piotr Turek, wikariusz chorzelowskiego sanktuarium, katecheta tutejszej podstawówki. Dyrekcja szkoły w Chorzelowie w osobach p. Barbary Durej i p. Alicji Siebierańskiej, również znacznie przyczyniła się do organizacji konkursu, wychodząc także z życzliwą inicjatywą jego przeprowadzenia i wspierając księdza katechetę we wszystkich procedurach z tym związanych. Do komisji konkursowej zaproszeni zostali wykładowcy tarnowskiego seminarium: ceniony mariolog i dogmatyk ks. prof. dr Janusz Królikowski (rodak tejże parafii, od dziecka modlący się przed wizerunkiem Królowej Rodzin), znany biblista i znawca języków starożytnych ks. dr hab. Grzegorz Baran, a także ks. Andrzej Rams – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie.
Konkurs posiadał dwa etapy. Pierwszy etap o charakterze pisemnym (pytania zamknięte) odbywał się 31 maja w trzech szkołach z terenu parafii chorzelowskiej: Chorzelów (opiekun: ks. Piotr Turek), Malinie (opiekun: ks. Jan Radzik), Chrząstów (opiekun: ks. Arkadiusz Bobola). W I etapie brało udział łącznie ponad 30 osób. Spośród nich wyłoniono po 5 reprezentantów poszczególnych szkół, którzy pojawili się 14 czerwca na II etapie konkursu. Odbywał się on przed komisją konkursową, gdzie Księża odpytywali uczestników z wiedzy teologicznej i biblijnej na temat Maryi, a także z historii obrazu Pani Ziemi Mieleckiej.
Oprócz nagród książkowych i okolicznościowych dyplomów dostępnych dla wszystkich uczestników II etapu, ks. Piotr dla finalistów konkursu przewidział także bony podarunkowe na zakupy elektronicznych gadżetów o wartości 500, 400 i 300 złotych. Finalistami okazali się być:
1. Przemysław Piekarski – Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Maliniu
2. Kacper Królikowski – Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Maliniu
3. Kornelia Mrozik – Szkoła Podstawowa w Chrząstowie
Serdecznie im gratulujemy. Ponadto, jeśli nic nie ulegnie zmianie i nic nie stanie na przeszkodzie, II edycję tego konkursu organizatorzy planują zrealizować w następnym roku poszerzając ofertę konkursową o wszystkie szkoły podstawowe z dekanatu Mielec-Północ. Ksiądz Kustosz Andrzej Rams w najbliższą niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 11.00 uroczyście wręczy finalistom specjalne nagrody związane tematycznie z sanktuarium Królowej Rodzin.
xpt