W dniach 12-14 maja w Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej w Czchowie („Efez”) odbył się I wyjazdowy Kurs Lektorski dla ok 70 chłopców z dekanatu Mielec-Północ. Zorganizował go ks. Piotr Turek, wikariusz z Chorzelowa – a od stycznia dekanalny opiekun LSO.

W trakcie trwania kursu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych konferencji głoszonych przez ks. Piotra i przybyłego gościnnie na kurs biblisty ks. dr hab. Grzegorza Barana. Dotyczyły one biblijnego aspektu funkcji lektora, jego etykiety w świątyni i poza nią, teologii i struktury Mszy Świętej oraz roku liturgicznego i praktyki liturgicznej (ars celebrandi). Animatorzy, ceremoniarze, starsi lektorzy pomagający w prowadzeniu kursu wygłosili również świadectwa na temat posługi Ministranta Słowa Bożego oraz nadzorowali ćwiczenia praktyczne związane z poprawnie wykonywaną asystą liturgiczną.

W trakcie kursu uczestnicy mieli też okazję zapoznać się z zasadami poprawnej dykcji oraz intonacji podczas czytania Słowa Bożego. Przeprowadzone ćwiczenia pomogły im rozwinąć te umiejętności. W czasie jednej z konferencji poznali również kilka cennych wskazówek i psychologicznych trików jak radzić sobie z tremą przy ambonie.

Ważną częścią kursu był również udział we wspólnych modlitwach i Mszy Świętej. Wszyscy kandydaci na lektorów zaliczyli 3 egzaminy przewidziane w ramach kursu i oczekują Mszy Świętej z błogosławieństwem, która odbędzie się 9 czerwca o 17.30 w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie. Uroczystości przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Stanisław Salaterski. Serdecznie gratulujemy kandydatom na lektorów i rodzicom tego zaszczytnego wydarzenia! Dziękujemy za modlitwę tym, którzy towarzyszyli temu udanemu dziełu.

xpt