Kapliczki i krzyże przydrożne stanowią piękny element krajobrazu Chorzelowa.  Są jego bogactwem i przejawem ludowej pobożności i religijności. W naszym krajobrazie jest ich sporo, znajdują się na prywatnych posesjach, w bezpośrednim sąsiedztwie domów lub miejscach ogólnie dostępnych. Kapliczki i krzyże przydrożne to cenne zabytki, dziedzictwo kultury ludowej.