Drodzy Czciciele Matki Bożej Królowej Rodzin! Kochani Parafianie!

 

     Nasi Ojcowie i Dziadkowie, nasi Duszpasterze i Siostry Zakonne, którzy poprzez stulecia swoim szlachetnym życiem pisali piękne karty historii naszej parafii, przekazali nam to piękne i bogate dziedzictwo, abyśmy je kontynuowali, rozwijali i przekazywali następnym pokoleniom.

     Boża Opatrzność pozwoliła nam czynnie włączyć się w kontynuowanie i rozwój kultu Łaskami Słynącego Obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin, daru Rodziny Tarnowskich dla Chorzelowskiej Parafii. Ukoronowaniem tego duchownego wysiłku i ciągle pogłębiającego się kultu będzie niepowtarzalna historyczna Uroczystość Koronacji Tej Cudownej Ikony. Ta dostojna Uroczystość cieszy, ale również zobowiązuje nas, abyśmy tego Czasu Łaski, który daje nam Boża Opatrzność nie zmarnowali, ale przeżyli go z wiarą i wdzięcznością wobec Wszechmogącego Boga, Który tak wielkie rzeczy nam uczynił.

     Drodzy Parafianie! W godnym i owocnym przeżyciu tego historycznego wydarzenia Koronacji mają nam pomóc Misje Święte, które przeżywać będziemy. Misje Święte w parafii to wyjątkowy Boży czas szczególnego działania Bożej łaski i Bożego Słowa, to czas głębokich duchownych przemyśleń i dobrych postawień na przyszłość. Misje Święte to czas zerwania ze złem i grzechem w naszym duchowym życiu. To czas dogłębnego, wewnętrznego nawrócenia. Aby w to Wielkie Boże Dzieło duchowej odnowy zaangażować nasze serce, umysł i wolę, potrzeba gorącej modlitwy i żarliwej współpracy z Bożą łaską. Prosimy Was wszystkich drodzy Parafianie o modlitwę, aby w tym świętym czasie Misji Parafialnych dla Boga i Jego łaski otwarło się każde, nawet najbardziej zatwardziałe ludzkie serce w naszej parafii. Niech grzech lekceważenia i duchowego lenistwa, nikogo z nas nie zatrzyma w duchowej agonii. Maryja, Królowa Rodzin, którą czcimy i kochamy, słowami swojego Fatimskiego Orędzia wzywa nas do modlitwy, zerwania z grzechem i duchowej przemiany, nie pozostańmy więc głusi na błagalną prośbę Jej Matczynego Serca.

     Ufając, że Świętym czasie Misji spotkamy się wszyscy w Jej Chorzelowskim Sanktuarium i godnie przygotujemy nasze serca na Uroczystość Koronacji Jej Cudownego Obrazu z serca Wam wszystkim błogosławimy.

     Prosimy Was wszystkich przybądźcie również całym rodzinami na Uroczystość Koronacji, zaproście również na tę Podniosłą Uroczystość swoich Krewnych i Znajomych.

Ks. Proboszcz, Ojciec Misjonarz

Program wydarzenia

7:00 –   Msza św. z kazaniem.

9:30 –   Procesja z obrazem Matki Bożej z Sanktuarium na plac koronacyjny.

Czuwanie modlitewne.

11:00 – Uroczysta Msza św. połączona z koronacją obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin Papieskimi Koronami.

            Po Mszy św. przeniesienie obrazu do Sanktuarium.

15:00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18:00 – Msza św. z kazaniem.

20:00 – Msza św. z kazaniem.

21:00 – Apel Maryjny.

 Transmisje w mediach

Uroczystośc Koronacji Obrazu Matki Bożej Krolowej Rodzin bedzie transmitowana przez Telewizję TRWAM, Radio MARYJA oraz rozgłośnię diecezjalną RDN MAŁOPOLSKA oraz RDN NOWY SĄCZ.