W niedzielę Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii był dniem radości z kilku powodów. Tego dnia 10. rocznicę Święceń Kapłańskich obchodził Ks. Józef  Durlak. Na Mszy św. modliliśmy się również w intencji dziewcząt, które dzień wcześniej zostały mianowane przez biskupa przewodniczkami Dziewczęcej Służby Maryjnej, a także podczas Mszy św. włączyliśmy do naszej wspólnoty dwoje dzieci, które przejęły Chrzest Święty. Całą liturgię ubogacił przepiękny śpiew dziecięcej scholii. Na koniec przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Dziewczęcej Służby Maryjnej złożyli jubilatowi życzenia oraz podziękowania za posługę kapłańską.

Z okazji Jubileuszu 10-lecia kapłaństwa
życzymy Ks. Józefowi na kolejne lata posługi duszpasterskiej
wszelkiego dobra, obfitych Łask Bożych oraz światła i mocy Ducha Świętego
w wytrwałości w powołaniu do służby Bogu i ludziom. 

 Przewodniczkom Dziewczęcej Służby Maryjnej
życzymy również wielu Łask Bożych
oraz wytrwałości w prowadzeniu młodszych koleżanek z DSM-u do Maryi.