„Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć z bliska obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii (…) Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście sługami Jezusa.”

                                                                           Św. Jan Paweł II, Przemówienie do ministrantów, 25 kwietnia 2002 r.

Do grona Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii dołączyli nowi ministranci, którzy przez kilka miesięcy pod czujnym okiem Ks. Józefa, przygotowywali się do tej zaszczytnej roli, jaką jest służba Panu Bogu.
Stało się to podczas uroczystej Mszy św. z udziałem parafian ale przede wszystkim rodziców kandydatów. Poprzez specjalne błogosławieństwo udzielone przez Ks. Proboszcza podczas celebracji liturgicznych nowi ministranci zostali dopuszczeni do posługiwania przy ołtarzu. Złożyli oni wobec zgromadzonych wiernych przyrzeczenie, że wszelkie święte czynności liturgiczne będą wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej wspólnoty parafialnej.

Nowymi ministrantami zostali: Mateusz Bąk, Jakub Characz, Jakub Dąbrowski, Oscar Grzywa, Wojciech Maroń, Maciej Maziarz, Karol Piekarski, Michał Pogoda, Karol Rosak, Oliwier Rosak, Patryk Rzeźnik.

Nowym ministrantom gratulujemy i życzymy odwagi i wytrwałości w pełnieniu tej pięknej posługi przy Chrystusowym ołtarzu.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy kolejnych chętnych chłopców, którzy chcieliby pełnić służbę Bogu i ludziom w naszej świątyni przy ołtarzu Pana.