GRATULUJEMY SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA NASZYCH SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS, KTÓRE DZIAŁAJĄ W CHORZELOWIE I MALINIU

KOŁA TE ZOSTAŁY OSTATNIO WYRÓŻNIONE

Portal Diecezji Tarnowskiej opublikował artykuł, w którym szkoły na terenie naszej parafii: w Chorzelowie i Maliniu jako dwie z kilkunastu podstawówek w diecezji wspomogła dzieci w Syrii i Libanie w przekazaniu przyborów szkolnych. Szkoły naszej diecezji w sumie przekazały 1,5 t pomocy naszym młodym kolegom i koleżankom z Bliskiego Wschodu. To bardzo wszystkich nas, całą parafię cieszy, że zarówno dzieci, rodzice i koordynatorzy szkolnych Kół Caritas tworzą doskonałą atmosferę do realizacji przykazania Boga i bliźniego. Dziękujemy Wam, Dyrekcjom, nauczycielom i uczniom za to piękne świadectwo wiary.

LINK do artykułu strony szkolnej

LINK do artykułu Portalu Diecezji Tarnowskiej

LINK do artykułu Caritas Diecezji Tarnowskiej