Drodzy Bracia i Siostry!
Drodzy Przyjaciele, Dobroczyńcy naszego chorzelowskiego Sanktuarium!
Drodzy Parafianie! Kochani Czciciele Matki Bożej Królowej Rodzin!

9 września 2017 r. przeżywaliśmy wielką, historyczną, niepowtarzalną i jakże podniosłą w swej oprawie i treści Uroczystość Koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin, Pani Ziemi Mieleckiej.

Pragnę jeszcze raz gorąco i serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy poświęcili tyle czasu, życzliwości oraz nie szczędzili grosza i darów serca, podejmowali trud pracy, aby ta uroczystość była uroczystością godną Królowej. Naszą wdzięczność i gorące podziękowania kierujemy pod adresem Ojca świętego Franciszka, który uroczyście poświęcił korony na Jasnej Górze w czasie Światowych Dni Młodzieży, a w swoim uroczystym Papieskim dokumencie zezwolił na ukoronowanie tego obrazu w Jego imieniu i na Jego prawach Papieskimi Koronami.

Szacunek i wdzięczność pragniemy wyrazić Księżom Arcybiskupom, Biskupom i Infułatom za życzliwą obecność i dar wspólnej modlitwy.

Dziękuję imponującej liczbie Kapłanów, Diakonów, Akolitów, Alumnów oraz Siostrom zakonnym z różnych zgromadzeń oraz licznym pocztom sztandarowym za pełne życzliwości i zaangażowania uczestnictwo.

Słowa wdzięczności kieruję do wielkiej rzeszy pielgrzymów z różnych parafii diecezji zarówno  tarnowskiej, sandomierskiej, rzeszowskiej oraz z Ukrainy i różnych stron naszej Ojczyzny, którzy autokarami, samochodami lub pieszo podjęli trud pielgrzymowania, okazując w ten sposób swoją wiarę i miłość do Matki Bożej.

Dziękuję wszystkim tym Parafianom, którzy mimo utrudnień z wiarą i pobożnością uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej koronacyjnej. Wyrazy szczerego podziękowania i wdzięczności należą się służbom mundurowym: policji, państwowej i ochotniczej straży pożarnej, służbie medycznej i maltańskiej, służbie energetycznej. Wszystkim pracownikom, komendantom i dyrektorom tych instytucji – ze szczerego serca staropolskie Bóg zapłać!

Szczerze dziękuję szanownym Parlamentarzystom, Wojewodom, Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom za przyjęcie zaproszenia i życzliwą obecność.

Serdeczne podziękowania niech przyjmą również władze samorządowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Miasta Mielca, Starostwa Powiatowego Powiatu Mieleckiego, Gminy Mielec, Nadleśnictwa Mieleckiego oraz sołectw Chorzelowa, Malinia, Ławnicy i Chrząstowa za życzliwą i ofiarną pomoc w organizacji uroczystości.

Szczere podziękowania, szacunek i wdzięczność należą się wszystkim Firmom, Osobom prywatnym, Przyjaciołom i Dobroczyńcom naszego Sanktuarium i tym Parafianom, którzy nie szczędzili swojego grosza, ale z serca go ofiarowali, co umożliwiło zorganizowanie uroczystości w tak okazałej i dostojnej oprawie.

Wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem naszych czcigodnych Sióstr zakonnych, ks. kanonika Stanisława, ks. Józefa, ks. Mariusza i ks. Sławomira oraz Liturgicznej Służby Ołtarza i tych Parafian, którzy z taką determinacją i poświęceniem zaangażowali się w różne prace przygotowawcze do tej uroczystości.

Serdeczne Bóg zapłać chórom I i II Liceum z Mielca, chórowi nauczycielskiemu, solistom filharmonii z Tarnopola, orkiestrze smyczkowej Szkoły Muzycznej z Mielca, orkiestrze dętej z Dobrynina. Szczere podziękowania kieruję do pana Antoniego Stańczyka, pana dyrektora Ryszarda Kuska, dyrygenta orkiestry dętej pana Dariusza Bańki, pani organistki Bernadetty Duszkiewicz, Dyrektorów szkół oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Chorzelowie – szczere Bóg zapłać.

Dziękuję tym wszystkim, którzy ochotnie podjęli różne funkcje organizacyjne oraz porządkowe w czasie uroczystej liturgii. Członkom Legionu Maryi i Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich dziękuję za pomoc w rozprowadzaniu pamiątkowych obrazów. Za solidne i odpowiedzialne wypełnianie powierzonych zadań przyjmijcie szczere wyrazy wdzięczności.

Wyrazy wdzięczności i podziękowania kieruję do Członków Komitetu Organizacyjnego mianowanego przez Ks. Biskupa Andrzeja Jeża. Czcigodni Księża Profesorowie za Waszą życzliwość i konkretną pomoc w przygotowaniach uroczystości koronacyjnej – szczere Bóg zapłać.

Trudno znaleźć odpowiednie słowa, aby wyrazić wdzięczność pod adresem Pań, które z taką życzliwością i z ofiarnym sercem wiele dni pracowały w parafialnej kuchni, aby przygotować posiłki dla pracowników i gości.

Szczerze dziękuję pracowni konserwatorskiej pani Anny Koszarskiej z Krakowa za odpowiedzialne przygotowanie cudownego obrazu do koronacji.

Wyrazy wdzięczności kieruję również pod adresem pani Moniki Tarnowskiej Reszczyńskiej z Krakowa – konserwator dzieł sztuki za piękny projekt Koron. Szacunek i wdzięczność należą się panu Łukaszowi Sękiewiczowi – młodemu ale jakże bardzo utalentowanemu złotnikowi z Bochni za piękne, solidne i kunsztowne wykonanie Koron.

Wyrazy szczerego uznania, wdzięczności i podziękowania należą się firmie A.M.B Polska, państwa Anny i Piotra Onak z Rzeszowa oraz całej obsłudze za profesjonalne przygotowanie ołtarza, scen, nagłośnienia, oświetlenia i placu na uroczystość koronacji jak również na dzień dziękczynienia.

Serdecznie dziękuję mediom: Telewizji Trwam, Telewizji Rzeszów, radiu Maryja, radiu RDN Małopolska i Nowy Sącz, radiu Leliwa za przeprowadzenie transmisji tego wyjątkowego wydarzenia jakim była uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin. Dziękuję redakcji Tarnowskiego Gościa Niedzielnego, Korso, Nowin Rzeszowskich  i wszystkim dziennikarzom za podjęty trud i pracę podczas uroczystości.

Swoje podziękowanie kieruję również pod adresem naszego sanktuaryjnego chóru, dziecięcej scholi parafialnej „Bambicanto”, zespołu muzycznego „Rewolucja” przy naszym Sanktuarium, młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół w Chorzelowie, zespołu kleryckiego „Bethesda” z Tarnowa, zespołu ludowego „Sądeczanie” a także  zespołów z Rzeszowa – „Mr Pollack” i „Trzy nie 4” oraz wszystkim wykonawcom za piękną oprawę muzyczną i wokalną podczas Dnia Dziękczynienia.

Miłością i wdzięcznością mojego kapłańskiego serca pragnę objąć wszystkich bez wyjątku, którzy w jakikolwiek sposób, często dyskretnie i anonimowo włączyli się w przygotowanie i przebieg tej dostojnej uroczystości. Wszystkich Was zawierzam czułej opiece Niepokalanego Serca Królowej Rodzin i wyrażam serdeczną wdzięczność i z serca płynące Bóg zapłać!

Proboszcz i Kustosz Sanktuarium
Ks. Andrzej Rams