Ksiądz Jan Radzik, dotychczasowy wikariusz chorzelowskiego sanktuarium otrzymał początkiem sierpnia nominację na urząd proboszcza w parafii pw. św. Feliksa w Niedzieliskach, k. Tarnowa. Serdecznie gratulujemy Mu tego wyróżnienia i życzymy, łącząc życzenia z modlitwą, wielu miłych i otwartych parafian na dzieła Boże dokonywane przez posługę ks. Jana. Dziękujemy Mu także za 2 lata katechizacji w podstawówce w Maliniu i prowadzenie Niewolników Maryi, Legionu Maryi, Zespołu Muzycznego „Fiat”. Mamy nadzieję, że będzie nas odwiedzał i cieszymy się Jego entuzjazmem, z jakim podjął gorliwie posługę w Niedzieliskach. Niech Mu Bóg błogosławi! Dziękujemy!

xpt

SONY DSC