Rekolekcje dla osób, które utraciły bliskich
CFR ARKA w Gródku nad Dunajcem
3 – 5 listopada 2023 r.
Temat: A obok krzyża Jezusowego STAŁY: Matka Jego
i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena

(J 19,25)
„Dla nas, chrześcijan, jest rzeczą bardzo ważną, aby więź ze zmarłymi była
przeżywana w prawdzie wiary oraz byśmy patrzyli na śmierć i na tamten świat w
świetle Objawienia” (Benedykt XVI).
Proponowane rekolekcje naszym Domu dla osób po stracie bliskich są
czasem modlitwy Słowem Bożym, które jest żywe i uzdrawiające. Ponadto spotkania
z księdzem psychologiem stanowi fachową pomoc w przeżywaniu doświadczeń
życia, często zaskakujących i trudnych.
Zapraszamy na te rekolekcje, aby wspólnie umacniać się w życiowych
doświadczeniach, które zawsze mają sens, choć ukryty za kurtyną tajemnicy.
Prowadzi: ks. dr Tomasz Rąpała – rekolekcjonista CFR ARKA
ks. dr Józef Partyka – psycholog
zapisy przez formularz lub telefonicznie
https://cfr-arka.pl/rekolekcje-po-stracie-bliskich.html
tel.: (004818) 440 13 00
tel.: +48 605 088 112
tel.: +48 606 807 407
tel./fax: (004818) 440 12 02
e-mail: info@cfr-arka.pl

PLAN REKOLEKCJI

A obok krzyża Jezusowego STAŁY: Matka Jego

i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena (J

19,25)

DZIEŃ I
Kwaterowanie od g. 14.30
18.00 – rozpoczęcie rekolekcji – kolacja
19.15 – EUCHARYSTIA
20.30 – wprowadzenie w czas rekolekcji (aula) SŁUCH PASCHALNY
21.30 – modlitwa wieczorna, Litania do Krwi Chrystusa (kaplica)
DZIEŃ II
7.30 – modlitwy poranne, Słowo Boże z dnia (kaplica)
7.45 – śniadanie
8.30 – nabożeństwo pokutne (kaplica)
9.15 – sakrament pojednania i pokuty
10.30 – EUCHARYSTIA
11.30 – wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym (aula) OCZY PASCHALNE
12.30 – obiad
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia z Litanią do Miłosierdzia Bożego
15.15 – 16.00 – konferencja (aula) – ks. dr Józef Partyka, psycholog
16.30 – 17.15 – konferencja (aula) – ks. dr Józef Partyka, psycholog
17.30 – kolacja
19.00 – wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym (aula) SERCE PASCHALNE
19.45 – różaniec z wypominkami, adoracja (kaplica)
DZIEŃ III
7.45 – modlitwy poranne, Słowo Boże z dnia
8.00 – śniadanie
9.30 – wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym (aula) ŻYCIE PASCHALNE
– pytania i odpowiedzi
11.00 – EUCHARYSTIA, obiad