WIELKI CZWARTEK

„Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego”.

Św. Jan Maria Vianney

Od Wielkiego Czwartku Kościół Katolicki rozpoczyna uroczyste Triduum Paschalne, w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielkoczwartkowa Msza Wieczerzy Pańskiej to jedyna Msza sprawowana w każdym kościele w tym dniu. Zastępuje ona nieszpory danego dnia i jest uroczystym rozpoczęciem obchodów Triduum Paschalnego.
W tym dniu z samego rana w kościołach katedralnych każdej diecezji odprawiana jest również Msza Krzyżma, podczas której, święci się oleje, które przez cały rok mają służyć do udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Ze względu na panującą pandemię i wprowadzone obostrzenia na Mszę Krzyżma zostali zaproszeni tylko księża dziekani, prepozyci kapituł, księża pracujący w kurii oraz instytucjach diecezjalnych.
W Wielki Czwartek w naszej parafii uczestniczyliśmy we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz – Andrzej Rams. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kościele mogła uczestniczyć niewielka ilość wiernych. Duża część naszych parafian uczestniczyła w nabożeństwie na zewnątrz kościoła, a także dzięki transmisji on-line.
Na samym początku parafianie złożyli szczególne podziękowania dla Kapłanów za trud i pracę duszpasterską oraz troskę nad naszymi rodzinami. Wielki Czwartek jest szczególnym świętem Kapłanów, to dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa. W tym dniu przybywamy naszą wspólnotą, aby dziękować Chrystusowi za dar Kapłaństwa oraz kierujemy nasze modlitwy i życzenia w stronę wszystkich duszpasterzy, a w szczególności księży posługujących w naszej parafii. W odczytanej Ewangelii wg. św. Jana usłyszeliśmy o tym, jak Chrystus umywa nogi apostołom. Ten, którego nazywamy Nauczycielem i Panem, daje przykład służby oraz pokazuje nierozerwalny związek Eucharystii z miłością bliźniego.
Na zakończenie liturgii nastąpiło procesyjne przemienienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy zwanej „Ciemnicą”, która symbolizuje uwięzienie Chrystusa przed śmiercią. Od tej chwili aż do wieczora w Wielką Sobotę, w kościołach milkną dzwony i organy, a odzywają się drewniane kołatki. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarze pozostają bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.

WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek jest dla wszystkich wierzących dniem szczególnej zadumy i refleksji. Kościół nie sprawuje Eucharystii koncentrując się na rozważaniu męki i śmierci Chrystusa. To jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza święta.
O godzinie 18:00 w naszym kościele odprawiona została niepowtarzalna Liturgia Męki Pańskiej. Liturgia rozpoczęła się od procesji, w ciszy. Zgodnie z liturgicznym obrzędem, Wielkiego Piątku kapłan, kładąc się krzyżem modlił się przez chwilę w ciszy.
W liturgii przewodniczył Ks. Józef Durlak, który w swojej homilii podkreślił, że Krzyż, na którym cierpiał nasz Odkupiciel to znak wielkiej miłości Boga do człowieka.
Kolejnym bardzo ważną częścią liturgii był opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Następnie, po dłuższej i bardziej uroczystej niż zazwyczaj modlitwie powszechnej nastąpił najważniejszy moment – adoracja Krzyża. W związku z panującą pandemią adoracja Krzyża miała trochę inny charakter niż zazwyczaj. Podczas adoracji, wierni nie mogli ucałować Krzyża tak jak to było zawsze. W imieniu wszystkich zebranych, uczynił to główny celebrans. Po liturgii Krzyż został postawiony w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł go adorować. Na zakończenie uroczystości, przy dźwięku kołatek, odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu, gdzie miała miejsce adoracja w ciszy. Zwyczajem kultywowanym w naszej parafii jest trzymanie przez strażaków warty przy Bożym Grobie aż do Rezurekcji w Niedzielę.

 

WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę tradycyjnie błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. W tym roku ze względu na obostrzenia jakie wynikają z panującej pandemii, święcenie miało nieco inny charakter. W naszej parafii święcenie pokarmów odbywało się na zewnątrz świątyni. Pokarmy można było święcić od godziny 9:00 do 12:00 (co godzinę).

WIGILIA PASCHALNA

Wielka Sobota jest dniem czuwania modlitewnego przy Grobie Pańskim. Wieczorem o godzinie 20:00 w naszej parafii odbyła się Wigilia Paschalna – najważniejsza celebracja Roku Liturgicznego. Rozpoczęła ją liturgia światła. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. Sławomir Krzyżanowski, który poświęcił ogień, od którego zapalił paschał – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Paschał został uroczyście wniesiony do świątyni, gdzie wierni zapalali przyniesione przez siebie świece. Zwieńczeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń Orędzia Wielkanocnego, a po nim liturgia Słowa, podczas której po czterdziestodniowej przerwie po raz pierwszy rozlega się radosne Alleluja. Po homilii ks. Sławomir poświęcił od paschału wodę chrzcielną. Przy zapalonych świecach odnowiliśmy swoje przyrzeczenia chrzcielne, a po nich nastąpiła Liturgia Eucharystyczna.