„Anioł jest przyjacielem Boga, lecz kapłan Go zastępuje.“

Św. Jan Maria Vianney

Od Wielkiego Czwartku Kościół Katolicki rozpoczyna uroczyste Triduum Paschalne, w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielkoczwartkowa Msza Wieczerzy Pańskiej to jedyna Msza sprawowana w każdym kościele w tym dniu. Zastępuje ona nieszpory danego dnia i jest uroczystym rozpoczęciem obchodów Triduum Paschalnego.

W tym dniu z samego rana w kościołach katedralnych każdej diecezji odprawiana jest również Msza Krzyżma, podczas której, święci się oleje, które przez cały rok mają służyć do udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych.

W Wielki Czwartek w naszej parafii uczestniczyliśmy we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz – Andrzej Rams.

Na samym początku parafianie złożyli szczególne podziękowania dla Kapłanów za trud i pracę duszpasterską oraz troskę nad naszymi rodzinami. Wielki Czwartek jest szczególnym świętem Kapłanów, to dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa. W tym dniu przybywamy naszą wspólnotą, aby dziękować Chrystusowi za dar Kapłaństwa oraz kierujemy nasze modlitwy i życzenia w stronę wszystkich duszpasterzy, a w szczególności księży posługujących w naszej parafii. W odczytanej Ewangelii wg. św. Jana usłyszeliśmy o tym, jak Chrystus umywa nogi apostołom. Ten, którego nazywamy Nauczycielem i Panem, daje przykład służby oraz pokazuje nierozerwalny związek Eucharystii z miłością bliźniego.

Na zakończenie liturgii nastąpiło procesyjne przemienienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy zwanej „Ciemnicą”, która symbolizuje uwięzienie Chrystusa przed śmiercią. Od tej chwili aż do wieczora w Wielką Sobotę, w kościołach milkną dzwony i organy, a odzywają się drewniane kołatki. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarze pozostają bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.