W pewnej chwili, kiedy był ten obraz wystawiony w ołtarzu na procesji Bożego Ciała, kiedy kapłan postawił Przenajświętszy Sakrament i chór zaczął śpiewać, wtem promienie z obrazu tego przeszły przez Hostię świętą i rozeszły się na cały świat. – Wtem usłyszałam te słowa: Przez ciebie, jako przez tę Hostię, przejdą promienie (184) miłosierdzia na świat. Po tych słowach głęboka radość wstąpiła w duszę moją…

(Dz. 441)

Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa potocznie nazwaną Bożym Ciałem. W Polsce święto obchodzone jest 60 dni po Wielkanocy. Jest to więc święto ruchome – czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Jest to jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki.
Święto to ma charakter dziękczynny za ustanowienie Eucharystii przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. W Boże Ciało katolicy oddają hołd obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie mu czci i podziękowanie za łaski.

W naszej parafii Uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się Mszą św. o godzinie 10:30. Po niej wyszliśmy na ulice, by w procesji oddać cześć Chrystusowi. W tym roku parafianie licznie uczestniczyli w procesji Eucharystycznej z Panem Jezusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie. Zgodnie z tradycją mieszkańcy naszej parafii przygotowali ołtarze, przy których odczytywane są fragmenty czterech Ewangelii. Najmłodsze dzieci usypywały dywany z płatków kwiatów dla Pana Jezusa, a zgromadzeni śpiewali pieśni dziękując Chrystusowi za dar Eucharystii i otrzymane łaski. Uroczystość zakończyła się przy IV ołtarzu, gdzie ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za przygotowanie i udział w uroczystości.