Kościół Katolicki obchodzi 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu wspominamy w kościele wszystkich świętych i błogosławionych, modląc się za ich wstawiennictwem. 1 listopada jest to czas, w który wzbudza w nas zawsze refleksję na temat sensu życia. Przypomina także wszystkim o ich powołaniu do świętości.
W Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada o godzinie 14:00 w kaplicy na cmentarzu zostały odprawione Nieszpory, a po nich procesja na cmentarzu do Pięciu Stacji połączona z wypominkami za zmarłych.

„Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:\
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.”

(źródło: www.radiomaryja.pl)

Zwyczajowo wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. W tym roku Penitencjaria Apostolska wydała dekret przedłużająca możliwość uzyskiwania odpustów na cały listopad.

Odwiedzając cmentarze, pamiętajmy także o grobach osób zasłużonych, a także tych, którzy walczyli w obronie naszej Ojczyzny.
Pamiętajmy również o tym, że jedynie modlitwa jest szczerym oraz prawdziwym wyrazem miłości i pamięci o naszych bliskich zmarłych.