Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona 25 marca decyzją Episkopatu Polski ustanowiono Dniem Świętości Życia. Został on ustanowiony w Kościele, w Polsce, w 1998 roku w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej m.in., że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia”, oraz: „Proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od wielu już lat jest okazją do modlitwy o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tego dnia wiele osób włącza się również w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na wzięciu w duchową opiekę na 9 miesięcy, nieznanego nam poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją. Osoba podejmująca się tego zobowiązania, każdego dnia odmawia jedną dziesiątkę różańca świętego z rozważaniem tajemnicy życia Jezusa i Maryi oraz specjalną modlitwę w intencji duchowo adoptowanego dziecka. Do modlitwy można również dołączyć dobrowolne postanowienie, np.: post, jałmużnę lub uczynek miłosierdzia.

Duchową Adopcję może podjąć każdy, jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową Adopcję można podjąć prywatnie lub publicznie – w kościele.
Należy wypowiedzieć formułę przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Od tego dnia przez 9 kolejnych miesięcy, czyli tyle, ile rośnie dziecko pod sercem matki, każdego dnia należy:
• Rozważać i odmawiać jedną tajemnicę różańcową
• Omawiać w intencji dziecka i jego rodziców specjalną modlitwę.

Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

W naszej parafii uroczyste przyjęcie Duchowej Adopcji odbędzie się w najbliższy piątek na Mszy Św. o godz. 17:30. Należy ze sobą przynieść świecę i wypełnioną deklarację, która jest do pobrania na stolikach pod chórem.

Codzienna modlitwa adopcyjna

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Formuła przysięgi Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2021 roku biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą: • jeden dziesiątek Różańca Świętego, • moje dobrowolne postanowienia, • oraz  codzienna modlitwa adopcyjna.