“Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie.’’

św. Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post, Watykan, 8 września 2004 r.

Wielki Post jest okresem liturgicznym, który służy przygotowaniu wiernych do przeżycia świąt Wielkanocnych; jest czasem pokuty i nawrócenia. Rozpoczyna się w Środę Popielcową.
W tym dniu, w czasie Mszy św. (pomiędzy Liturgią Słowa, a Liturgią Eucharystyczną) kapłan błogosławi popiół, a następnie ma miejsce obrzęd posypania głów popiołem zgromadzonych wiernych. Celebrans wypowiada przy tym słowa z Pisma Świętego: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19) lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mt 1, 15). Akt posypania głowy popiołem jest wezwaniem do pokuty, umartwienia i żalu za grzechy.
Okres Wielkiego Postu ma sześć Niedziel. Niedziela VI, od której zaczyna się Wielki Tydzień, nazywa się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej. W tym dniu święci się gałązki palmowe i czyta opis Męki Pańskiej. Czas Wielkiego Postu – to przede wszystkim czas modlitwy, czas duchowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejszych świąt w roku. Jest to okres, w którym Pan wzywa nas do przemiany naszych serc. Powinien on być okazją do głębokiego rachunku sumienia, zastanowienia się nad naszym życiem religijnym, a także okazją do nawrócenia się. Do godnego przeżycia okresu Wielkiego Postu pomocne będą nabożeństwa odprawiane w tym czasie: adoracja krzyża, Droga Krzyżowa i Gorzkie żale, które opierają się na kontemplacji tajemnicy zbawienia przez Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Okres Wielkiego Postu to najważniejszy czas roku liturgicznego, który wymaga od każdego człowieka dużego zaangażowania duchowego. Jest to czas pokuty i nawrócenia, w którym przygotowujemy się na Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Od okresu Wielkiego Postu zależy jak będziemy przezywać czas świat Wielkanocnych – najważniejszych świąt naszej wiary.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych w naszej parafii, które odbywać się będą:

  •  Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16:00 – dla dzieci, 17:00 – dla starszych, a po niej Msza św., 19:00 – prowadzona przez Młodzież naszej Parafii. W kaplicach dojazdowych: Ławnica godz. 16:00, Chrząstów o godz. 17:00 – po nabożeństwach Drogi Krzyżowej Msza św.

  •  Gorzkie Żale w każdą niedziele Wielkiego Postu o godz. 15:00.