Fiat lux, faciamus hominem: te słowa Księgi Rodzaju ujawniają całą swoją prawdę, gdy zostają przetopione w tyglu Paschy Słowa (por. Ps 12 [11], 7). W ciszy Wielkiej Soboty, w milczeniu Słowa, zyskują pełny sens: owa światłość jest nową światłością, która nie zna zmierzchu; ów człowiek to człowiek nowy, stworzony według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości (por. Ef 4, 24).

Nowe stworzenie dokonuje się przez Paschę. W tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wszystko zostaje odkupione, wszystko znów staje się doskonale dobre, zgodnie z pierwotnym zamysłem Bożym.

Św. Jan Paweł II (Homilia 11 IV 1998)

Wieczorem o godzinie 20:00 w naszej parafii odbyła się Wigilia Paschalna w Świętą i Wielką Noc Zmartwychwstania. Rozpoczęła ją liturgia światła. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. Proboszcz, który poświęcił ogień, od którego zapalił paschał – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Paschał został uroczyście wniesiony do świątyni, gdzie wierni zapalali przyniesione przez siebie świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Zwieńczeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń Orędzia Wielkanocnego, a po nim liturgia Słowa, podczas której po czterdziestodniowej przerwie po raz pierwszy rozlega się radosne Alleluja. Po homilii ks. Proboszcz poświęcił od paschału wodę chrzcielną, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Przy zapalonych świecach odnowiliśmy swoje przyrzeczenia chrzcielne, a po nich nastąpiła Liturgia Eucharystyczna. Ceremonię Wigilii Paschalnej zakończyło uroczyste Błogosławieństwo.