Kiedy przed Dniem Zadusznym poszłam na cmentarz o szarej godzinie, cmentarz był zamknięty, jednak uchyliłam trochę drzwi i powiedziałam, że jeżeli czego żądacie, duszyczki, chętnie wam zadośćuczynię, o ile mi na to reguła pozwoli. Wtem usłyszałam te słowa: Spełnij wolę Bożą — my o tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą. Wieczorem przyszły te dusze i prosiły mnie o modlitwę, modliłam się wiele za nie. Wieczorem, kiedy procesja wracała z cmentarza, ujrzałam całe mnóstwo dusz, które razem szły z nami do kaplicy, były modlące się razem z nami. Modliłam się wiele, bo miałam na to pozwolenie przełożonych.

Z Dzienniczka św. S. Faustyny Kowalskiej- 518-519

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, dlatego prosimy  o uporządkowanie grobów swoich bliskich oraz o zatroszczenie się o porządek na cmentarzu.
 W miesiącu listopadzie wspominamy naszych bliskich zmarłych, w wypominkach podczas modlitwy różańcowej, dlatego można składać kartki z wypominkami listopadowymi lub całorocznymi w zakrystii lub kancelarii. Prosimy by zaznaczać, gdzie wypominki mają być odczytane – w Sanktuarium, czy kaplicach dojazdowych. Nasi zmarli oczekują od nas życzliwej modlitewnej pamięci i pomocy. Nie
zapominajmy więc o nich także i w tej pięknej praktyce kościoła – wspominkowej modlitwy.

Modlitwa za zmarłych jest bardzo ważna. Jednym z najczęściej przytaczanym argumentem biblijnym, który uzasadnia sens modlitwy za zmarłych, jest fragment Starego Testamentu, zgodnie z którym „ modlić się za zmarłych to „myśl święta i pobożna”. (2 Mach 12,46)
Pamiętajmy więc, że jedynie modlitwa jest szczerym oraz prawdziwym wyrazem miłości i pamięci o naszych bliskich zmarłych, polecajmy ich zatem Miłosierdziu Bożemu w modlitwie wypominkowej.

Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona w Polsce 1 listopada. Jest to święto kościelne, podczas którego modlimy się do wszystkich świętych. Zwyczajem tego dnia jest udawanie się na cmentarze, przystrajanie grobów zmarłych i modlitwa za ich dusze.
Kościół wspomina w tym dniu nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością. Kościół widzi w nich swych orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach z życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła.

Dzień Zaduszny 2 listopada

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym kraju. W Zaduszki odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z rodziny i uczestniczy w mszach, modląc się w intencji zmarłych. Istnieje tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach oraz składania kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób, mających być symbolem pamięci o zmarłych.
Tego dnia Kościół modli się w intencji zbawienia dusz odbywających w czyśćcu pokutę. Istnienie czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 roku; na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563) ogłoszono z kolei dekret, że duszom w nim przebywającym można pomagać „zanosząc prośby przed tron Boży”.

Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.  Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)
  • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
  • Przyjęcie Komunii Świętej
  • Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
  • Wykonanie czynności związanej z odpustem

Ewentualna spowiedź, Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii Świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).

Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych.

Źródło: dzieje.pl, brewiarz.pl