Serdecznie zapraszamy na kurs NOWE ŻYCIE organizowany przy naszej parafii, a skierowany szczególnie do małżeństw i wspomagający w budowaniu głębokiej relacji między współmałżonkami i między nimi, a Bogiem.

Link do formularza zgłoszeniowego:

xpt